Top
 

Privacy Beleid

Algemeen

Deze website wordt beheerd door Vital Beat, B.V. Laan van Niftarlake 60, 3612 BV Tienhoven, als verantwoordelijke instantie.

Vital Beat respecteert de privacy van elke persoon die een van onze websites bezoekt. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, met name de Wet op de Gegevensbescherming en de Europese Richtlijn aangaande gegevensbescherming.

Onderhavig privacy beleid legt uit welke informatie Vital Beat verzamelt en opslaat en wat er verder met deze informatie gebeurt. Deze verklaring informeert u eveneens over hoe u de juistheid van de persoonlijke gegevens die wij van u opslaan, kunt controleren en hoe u deze persoonlijke gegevens in onze database kunt wissen, blokkeren of updaten.

 

Verzamelen van persoonlijke gegevens

Als u de website bezoekt, worden er geen persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of creditcardgegevens) opgeslagen, met uitzondering van de informatie die u vrijwillig verstrekt of informatie die automatisch via cookies wordt verkregen (zie hieronder).

Onze website nodigt de bezoeker uit om persoonlijke gegevens, zoals naam, e-mail of postadres in te voeren.

 

Gebruik van persoonlijke gegevens

Vital Beat slaat uw persoonlijke gegevens op en gebruikt deze bijvoorbeeld om met u te communiceren naar aanleiding van uw vragen of om u product- of promotiemateriaal toe te sturen, waaronder e-mails en tekstberichten (zoals sms), of overig informatiemateriaal van Vital Beat.

Vital Beat zal uw persoonlijke gegevens niet zonder uw expliciete toestemming vrijgeven aan derden buiten de Vital Beat Groep. Externe serviceproviders die namens ons gegevens verwerken, moeten zich houden aan de strikte contractuele verplichtingen in de geest van de Europese databeschermingsrichtlijn en deze dienen daarom niet te worden beschouwd als derden voor de doeleinden van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Voor deze serviceproviders is het met name verboden om uw gegevens te gebruiken voor andere dan de oorspronkelijk overeengekomen doeleinden.

In het kader van de doelen zoals vermeld in onderhavige verklaring van gegevensbescherming, met name voor het frictie loos afhandelen van e-mails en/of tekstberichten (zoals sms) genieten uw gegevens altijd hetzelfde beschermingsniveau.

De persoonlijke gegevens die wij verkrijgen in verband met sollicitaties worden alleen gebruikt voor licentieovereenkomsten en verder intern gebruik. Deze gegevens zijn beschikbaar voor iedereen die verantwoordelijk is personeelszaken binnen Vital Beat. Er gelden speciale regels voor ‘e-recruiting’. Hiervoor moet u naast dit hoofdstuk ook het beleid voor ‘e-recruiting’ raadplegen.

 

Uw rechten

Het is aan u hoe Vital Beat met uw gegevens omgaat. U kunt te allen tijde het gebruik van uw persoonlijke gegevens verbieden, informatie verkrijgen over de persoonlijke gegevens die van u zijn opgeslagen of een kopie daarvan verkrijgen, uw persoonlijke gegevens corrigeren of deze laten updaten, blokkeren of verwijderen. Neem hiertoe contact op met het bevoegde orgaan. Deze staan vermeld aan het einde van deze verklaring.

Informatie die wij automatisch op uw computer plaatsen (‘cookies’) als u onze website bezoekt. Als u onze website bezoekt, kunnen wij informatie op uw computer plaatsen.

Dit vindt plaats in de vorm van een zogenaamde ‘cookie’ of een soortgelijk bestand. Deze helpen ons op verschillende manieren. ‘Cookies’ helpen ons bijvoorbeeld bij het samenstellen van een website die beter aansluit op uw interesses of voorkeuren. De meeste internetbrowsers kunnen ‘cookies’ verwijderen van de harde schijf, deze blokkeren of een waarschuwing geven voordat een ‘cookie’ wordt gedownload. Nadere informatie over deze functies vindt u in de systeeminstellingen van uw browser.

Vital Beat gebruikt deze automatisch opgeslagen informatie alleen na uw voorafgaande toestemming betreffende de persoonlijke gegevens die u voor ons toegankelijk hebt gemaakt (bijvoorbeeld tijdens het registreren) op onze website.

 

Gegevensbeveiliging, externe links

Vital Beat verbindt zich tot het veilig behandelen van uw persoonlijke gegevens en tot het nemen van passende maatregelen om de gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of vervalsing.

Vital Beat is niet aansprakelijk voor de inhoud van andere leveranciers die via de hyperlinks op onze websites bereikt kunnen worden. Veel links op onze websites verwijzen naar inhoud die niet op onze eigen servers opgeslagen is. Externe inhoud is gecontroleerd op juistheid en strafrechtelijke verantwoordelijkheid op het moment dat de links werden geplaatst. Het is echter mogelijk dat de inhoud van de leveranciers naderhand wordt gewijzigd. Vital Beat is niet gehouden dit constant te controleren en wijst dan ook alle verantwoordelijkheid af.

 

Contact opnemen

Indien u contact met ons wilt opnemen betreffende uw persoonlijke gegevens en gegevensbescherming, neem dan contact op met Vital Beat via info@vitalbeat.me. Wij zullen al het nodige doen om aan uw verzoek te voldoen.