Top
 

Algemene voorwaarden

Copyright en overige beschermde rechten

Al het materiaal op deze website, in het bijzonder de webpagina’s, afbeeldingen, beelden, geluid, video, scripts en teksten, is het intellectueel eigendom (© 2017) van Vital Beat. Alle rechten voorbehouden.

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, moet u ervan uitgaan dat alles wat u ziet of leest op deze website voorwerp is van juridische bescherming. Al het materiaal mag alleen worden bekeken, gekopieerd, uitgeprint en doorgegeven voor persoonlijke, niet-commerciële en informatiedoeleinden. Kopieën dienen een copyright van Vital Beat te bevatten. Verwijzingen naar beschermde rechten mogen niet worden verwijderd. Commercieel en/of openbaar gebruik van het materiaal is verboden.

 

Handelsmerken

De logo’s en merken die staan vermeld op de website van Vital Beat zijn geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken van Vital Beat.

 

Geen licentie

Zonder schriftelijke toestemming van Vital Beat wordt er geen licentie of overig recht op gebruik van de inhoud van de Vital Beat website toegekend, expliciet dan wel impliciet of op andere wijze. Onrechtmatig gebruik van het materiaal is ten strengste verboden en is onderworpen aan burgerlijke en strafrechtelijke vervolging door Vital Beat.

 

Inzendingen

Alle mededelingen, voorstellen, ideeën en overige content die u aan Vital Beat verstrekt, worden beschouwd als verstrekt op vertrouwelijke basis. Vital Beat behoudt zich het recht voor om deze informatie naar eigen oordeel te gebruiken. Vital Beat is niet verplicht (1) de inzendingen te behandelen als vertrouwelijk of (2) de inzendingen te beantwoorden. U bent verantwoordelijk ervoor te zorgen dat uw inzendingen geen inbreuk doen op de rechten van derden (waaronder copyright, handelsmerk, patent, bedrijfsgeheim, privacy of overige persoonlijke rechten of intellectueel eigendom) en in dat opzicht vrijwaart u Vital Beat van alle claims van derden, inclusief de redelijke kosten voor juridische bijstand.

 

Garantie

Wij staan voor 100% achter onze producten en wij willen niet dat u een Vital Beat product bezit waarmee u niet tevreden bent. Op onze producten zit 1 jaar garantie op defecten in het materiaal en afwerking, maar niet op verkeerde behandeling, normale slijtage, abnormaal gebruik of oppervlakkige beschadiging aan het product. Defecte koopwaar wordt vervangen door een soortgelijk product van dezelfde kleur en maat, indien beschikbaar. Indien u hulp nodig hebt bij het retourneren/ruilen van een nieuw product, bekijk dan ons retourbeleid en neem contact op via info@vitalbeat.me

Artikelen mogen binnen 15 dagen na aankoop worden geretourneerd in nieuwstaat, ongebruikt en in oorspronkelijke staat. Defecte koopwaar wordt vervangen door een soortgelijk product van dezelfde kleur en maat, indien beschikbaar.

 

Gebruikersgedrag

Als gebruiker van de Vital Beat website moet u zich houden aan de Nederlandse wet. Bovenal verbindt u zich ertoe te voldoen aan de jeugdbeschermingsvoorschriften.

Meer in het bijzonder mag u niet via de Vital Beat website of op andere wijze inhoud die (1) lasterlijk, beledigend, obsceen, schadelijk, pornografisch is, aanzet tot geweld of een inbreuk op de privacy kan vormen openbaar maken; (2) commercieel beschermende rechten schenden of (3) goederen of diensten aanbieden of financiële middelen vragen.

Activiteiten van gebruikers die erop gericht zijn de werking van de website nadelig te beïnvloeden of gebruik ervan in ieder geval te bemoeilijken, zijn verboden en kunnen leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke procedures.

De Vital Beat website mag evenmin gebruikt worden voor illegale doeleinden. Het is in het bijzonder verboden om derden zonder dat zij hiervan op de hoogte zijn en hiertoe expliciet toestemming hebben gegeven te abonneren op de nieuwsbrief en/of de e-zineservice of om derden zonder kennisgeving of expliciete toestemming aan te melden voor loterijen op de website van Vital Beat.

 

Aansprakelijkheid

U bent zelf verantwoordelijk voor al uw activiteiten op en verband houdend met de Vital Beat website. Degenen die verantwoordelijk zijn voor de opvoeding zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. Vital Beat zorgt voor het onderhoud van de website. Vital Beat garandeert niet dat de website te allen tijde beschikbaar zal zijn.

Vital Beat garandeert evenmin dat de website altijd helemaal up-to-date en vrij van gebreken zal zijn. Er kunnen vertragingen, typefouten en zelfs verkeerde informatie op voorkomen.

Vital Beat is alleen verantwoordelijk indien er sprake van is dat Vital Beat, zijn agenten en/of wettelijke vertegenwoordigers opzettelijk grof nalatig zijn geweest.

In het geval van minder ernstige nalatigheid is Vital Beat alleen verantwoordelijk indien wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst worden overtreden door Vital Beat, zijn agenten en/of zijn wettelijke vertegenwoordigers.

In dit geval is/zijn Vital Beat en/of zijn agenten en wettelijke vertegenwoordigers niet verantwoordelijk in het geval van waardeverlies ten gevolge van indirecte schade, met name gevolgschade, onvoorziene schade of atypische schade, evenmin als voor gederfde winst.

Enige wettelijk voorgeschreven fout of schuld-onafhankelijke aansprakelijkheid van Vital Beat – met name een wettelijke aansprakelijkheid – heeft geen invloed op de bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid. Dit geldt eveneens voor de aansprakelijkheid van Vital Beat in het geval van letsel aan leven, lichaam en gezondheid.

De vier voorgaande paragrafen bevatten alle contractuele en niet-contractuele claims die voortvloeien uit onderhavige overeenkomst en/of het gebruik van de Vital Beat site.

 

Links

In bepaalde omstandigheden bevat de Vital Beat website links naar andere websites, waarvan de inhoud niet door Vital Beat kan worden gecontroleerd of beïnvloed. Deze links dienen slechts ter referentie. Vital Beat is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van deze websites, evenmin als voor het materiaal dat via deze websites kan worden verkregen. De websites waarnaar doorgelinkt wordt, worden op het moment van het plaatsen van de link bekeken en gecontroleerd op mogelijke wettelijke inbreuken. Zonder specifieke verdenkingen van wettelijke inbreuken kan niet redelijkerwijs verwacht worden dat de inhoud van de doorgelinkte websites permanent gecontroleerd wordt.

 

Wijzigingen/verbeteringen

Vital Beat behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden en de inhoud en de structuur van de Vital Beat website te allen tijde te wijzigen. Dit omvat eveneens wijzigingen of het compleet staken van specifieke bestellingen en diensten met een verplichting.

 

Overig

De Nederlandse wet is van toepassing. Het gebruik van het Europees handelsrecht en internationaal privaatrecht is uitgesloten. De rechtbank van Utrecht is de bevoegde rechtbank indien de gebruiker een handelsagent is.